1. Wyzwanie

Klient – spółka z polskim kapitałem, specjalizująca się w handlu energią elektryczną. Jako jedyna w Polsce pozyskuje, a następnie odsprzedaje energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W kolejnym etapie rozwoju, jej założyciele utworzyli w połowie 2020 roku Dom Maklerski działający przy Towarowej Giełdzie Energii.

Jesteśmy – DevOpsi sp. z o.o. –  partnerem technologicznym tego przedsięwzięcia.

2. Zakres prac

 • wsparcie Analizy Biznesowej;
 • budowa Architektury Rozwiązania;
 • projektowanie UX/UI;
 • development aplikacji;
 • testy aplikacji;
 • zarządzanie projektem;
 • DevOps – tworzenie i zarządzanie środowiskami.

3. Rozwiązanie

Stworzyliśmy – DevOpsi sp. z o.o. – aplikację webową w technologiach: Java, Spring Boot, PostgreSQL, Angular, Flux, Keycloak. Składa się ona z kilku komponentów:

 • SSO – do przygotowania którego użylismy Keycloak’a;
 • backend aplikacji – napisany w Java przy wykorzystaniu Spring Boot’a, Flux’a oraz bazy danych PostgreSQL;
 • frontend aplikacji – napisany w Angular;
 • serwis – komunikujący się z Towarową Giełdą Energii napisany we Flux’ie.

4. Wyzwania

Największym wyzwaniem w pierwszym etapie realizacji projektu było poznanie – ze wszystkimi złożonymi procesami i zależnościami – obszaru biznesowego, dla którego należało przygotować odpowiednio zwymiarowane i efektywne rozwiązanie w postaci aplikacji webowej. Ścisła współpraca z Klientem i jego wsparcie w tym zakresie wyposażyły pracowników DevOpsi sp. z o.o. w niezbędną wiedzę.

Kolejne wyzwania dotyczyły płaszczyzny technologicznej i obejmowały:

 • zaprojektowanie i implementację jednolitego i spójnego modelu danych giełdowych, dzięki któremu w przyszłości można będzie w łatwy i szybki sposób zintegrować – z przygotowanym systemem – kolejne giełdy towarowe;
 • uzyskanie jak najmniejszych opóźnień w wyświetlaniu notowań – tak aby Klienci aplikacji mogli jak najlepiej inwestować swoje środki. W realizacji tego wyzwania wykorzystaliśmy Flux’a i jego rekatywność, co w połączeniu z Angularem przyniosło oczekiwane, bardzo dobre wyniki. Końcowy efekt prac przedstawia poniższy obraz:

5. Podsumowanie

Stworzone przez nas rozwiązanie zdecydowanie spełniło potrzeby Klienta. Dzięki wyzwaniom technologicznym oddelegowany do tego projektu zespół mógł poszerzyć swoje kompetencje i doświadczenie w kilku obszarach i technologiach.

Od początku system realizowaliśmy w  podejściu DDD – Domain Driven Design – czyli projektowaniu zorientowanym na domenę, której potrzeby tworzony system będzie realizował.

Uzupełnieniem tej koncepcji był Event Storming, dzięki któremu zespół projektowy DevOpsi sp. z o.o. bardzo szybko pozyskał niezbędną wiedzę biznesową, a Klient dostrzegł brakujące elementy we wcześniej przeprowadzanych analizach.

Newsletter