Integracja Keycloaka z Angular? Zróbmy to krok po kroku

integracja_Keycloaka_z_Angular
Integracja Keycloaka z Angular? Zróbmy to krok po kroku

Angular to jeden z najpopularniejszych frameworków do tworzenia aplikacji frontendowych typu single page. Stworzony przez Google jako druga wersja Angular JS, stał się jednak całkowicie nowym bytem. Dzięki TypeScript chętniej wykorzystują go programiści Java. Integracja Keycloaka z Angular – tak to wygląda krok po kroku.

Instrukcję lokalnej instalacji Keycloaka znajdziesz w tym poście.

Konfiguracja Keycloaka

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie klienta Keycloaka (aplikacji angularowej) w danym realmie. Na potrzeby wpisu skorzystamy z realmu domyślnego, czyli Master. Przejdźmy do zakładki clients w realmie master.

Kolejno ustawmy Access Type na public, gdyż aplikacja Angularowa nie może przechowywać client secrets (tak jak to było w przypadku backendu w Spring Boot) – cały kodzik jest widoczny w źródle przeglądarki, więc na dzień dobry secrets skompromitowany.

Valid Redirect URIs czyli adres redirecta po poprawnym zalogowaniu do aplikacji Angularowej. Na potrzeby naszego wpisu wykorzystamy wildcard – czyli *.

Dodajmy od razu użytkownika do testów w zakładce Users w realmie Master.

Zmieniamy też hasło w sekcji Credentials. Keycloak gotowy!

Aplikacja Angularowa

W drugim etapie realizujemy instalację pakietu menadżera (NPM) z tego linku. W kolejnym musimy pamiętać o zainstalowaniu Angular CLI:

npm install -g @angular/cli 

Po wykonaniu tej komendy jesteśmy w stanie, w kolejnych krokach, używać komendy ng.

Następnie tworzymy szkielet aplikacji przy pomocy komendy:

ng new keycloak-app 

gdzie Keycloak-app to nazwa naszej aplikacji.

Kolejno przechodzimy do głównego katalogu aplikacji, która się wygenerowała i doinstalowujemy biblioteki do komunikacji z Keycloakiem przy pomocy poniższej komendy:

npm install keycloak-angular keycloak-js 

keycloak-js – to główna biblioteka do komunikacji z Keycloakiem.

keycloak-angular – dodatkowa biblioteka opakowująca powyższą bibliotekę o mi.n AuthGuarda generycznego i Http Interceptora.

Czas na konfigurację naszego projektu integracji Keycloaka z Angular. Otwieramy go w dowolnym IDE (np Visual Studio Code czy IntelliJ).

Najpierw edytujemy plik app.module w celu konfiguracji biblioteki Keycloaka, podczas startu aplikacji.


import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import {APP_INITIALIZER, NgModule} from '@angular/core';
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import {KeycloakAngularModule, KeycloakService} from 'keycloak-angular';
import {HttpClientModule} from '@angular/common/http';
function initializeKeycloak(keycloak: KeycloakService): () => Promise<boolean> {
 return () =>
  keycloak.init({
   config: {
    url: 'http://localhost:8082/auth',
    realm: 'master',
    clientId: 'angular-app',
   }
  });
}
@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 imports: [AppRoutingModule, BrowserModule, KeycloakAngularModule],
 providers: [
  {
   provide: APP_INITIALIZER,
   useFactory: initializeKeycloak,
   multi: true,
   deps: [KeycloakService],
  },
 ],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule { } 

initializeKeycloak – funkcja inicjująca service KeycloakService z danym url servera, realma i klienta, który został wcześniej utworzony. Te statyczne dane możemy również wynieść do pliku environment.ts.

APP_INITIALIZER – specjalny typ providera, który zostanie załadowany podczas startu aplikacji.

Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać jest stworzenie tzw. AuthGuarda, czyli wykorzystanie Guardów Angulara w celu zabezpieczenia przejścia do danych ścieżek aplikacji. W naszym przypadku, jeśli user nie będzie zalogowany, zostanie przekierowany do strony logowania Keycloaka.


import { Injectable } from '@angular/core';
import {
 ActivatedRouteSnapshot,
 Router,
 RouterStateSnapshot,
} from '@angular/router';
import { KeycloakAuthGuard, KeycloakService } from 'keycloak-angular';
@Injectable({
 providedIn: 'root',
})
export class AuthGuard extends KeycloakAuthGuard {
 constructor(
  protected readonly router: Router,
  protected readonly keycloak: KeycloakService
 ) {
  super(router, keycloak);
 }
 public async isAccessAllowed(
  route: ActivatedRouteSnapshot,
  state: RouterStateSnapshot
 ) {
  if (!this.authenticated) {
   await this.keycloak.login({
    redirectUri: window.location.origin + state.url,
   });
  }
  return true;
 }
}
 

Sprawdźmy teraz czy użytkownik jest zalogowany. Jeśli nie, to zostaje przekierowany do strony logowania keycloaka.

Na zakończenie skonfigurujmy app-routing.module.ts z powyższym guardem


import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import {AuthGuard} from './auth-guard.guard';
import {AppComponent} from './app.component';
const routes: Routes = [{
 path: '',
 component: AppComponent,
 canActivate: [AuthGuard]
}];
@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { } 

W routes ustawiamy ścieżkę ogólną dla AuthGuarda.

I tym sposobem połączyliśmy Keycloaka z aplikacją frontendową w Angularze.

Jak zawsze przypominam o naszej grupie na Facebooku – można w niej zapytać dosłownie o wszystko a ktoś napewno udzieli odpowiedzi 🙂Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego wpisu – to jest idealne miejsce aby je zadać 🙂 

Przypominam również o zapisach na newsletter 🙂 Dzięki temu nie ominiesz żadnego wpisu. A bez wątpienia szykujemy się do bardzo ciekawej serii wpisów dotyczących Cloud Computingu.